Labo Iliano neemt in opdracht van klanten watermonsters . Na uitvoering van de staalname door een erkende staalnemer worden de parameters welke ter plaatse uitgevoerd dienen te worden, bepaald. Vervolgens worden de monsters onder gecontroleerde omstandigheden getransporteerd naar het laboratorium voor verdere analyse.

Labo Iliano biedt een brede waaier aan analytische toepassingen in het kader van wateranalysen.

Toepassingen

  • Drinkwateronderzoek (bacteriologisch en chemisch) voor de menselijke consumptie zowel voor particulieren als voor bedrijven- en zorginstellingen
  • Drinkwateronderzoek (bacteriologisch en chemisch) voor dieren (IKM, Certus, …)
  • Legionella pneumophila opsporen en kwantitatief bepalen in diverse waters (zorginstellingen, sportinstellingen, bedrijven, particulieren,)
  • Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water inclusief conservering, transport en metingen ter plaatse
  • Ogenblikkelijke monstername (schepmonster) van water inclusief conservering, transport en metingen ter plaatse (zwembadwaters…)
  • Analyse oppervlaktewater en grondwater
  • Analyse visvijverwater en recreatiewater
  • Afvalwateranalyses volgens Vlarem II (BOD,COD, zwevende stoffen, bezinkbare stoffen,…)

Na de analyse kan u rekenen op een correct advies op basis van de resultaten.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen beroep op ons doen. Labo Iliano werkt vooral voor de overheid, ziekenhuizen, openbare gebouwen (welness- en fitnesscentra, hotels, zwembaden, …) en industriële bedrijven.

Wanneer de staalname niet door het laboratorium wordt uitgevoerd kunnen geschikte recipiënten, met eventueel de nodige conservering, worden opgehaald bij Labo Iliano.

Het aanleveren van een staal in een niet geschikt recipiënt of het niet naleven van de staalnamevoorschriften of bewaringscriteria kan de betrouwbaarheid van de analyseresultaten beïnvloeden.

Het labo is slechts verantwoordelijk voor het uitvoeren van parameters binnen de gestelde bewaringstermijn voor zover de staalnamegegevens bekend zijn, zoniet vanaf ontvangst van de stalen. Wanneer het tijdstip van de staalname onbekend is, kan het zijn dat het laboratorium de vooropgestelde inzettermijn niet kan respecteren.

Erkenningen en accreditaties

Labo Iliano is sinds 2012 geaccrediteerd door de Belgische accreditatie instelling, BELAC (certificaatnr 479-TEST – scope v.15). Het laboratorium werkt volgens het kwaliteitssysteem ISO-17025, de hoogst mogelijke Europese accreditatie voor wateranalyses.

Erkenning van het Vlaamse Gewest volgens het VLAREL

Erkenning Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Erkenning Waals gewest

Vraag meer informatie over een analyse.

RESULTATEN ONLINE (artsen)

Artsen kunnen via deze link de laboresultaten raadplegen, aanvragen en bij-aanvragen invoeren.

AGENDA BLOEDAFNAME en COVID PCR Test

Maak zelf online je afspraak voor een bloedafname of covid test in het labo. Of bekijk de contactgegevens voor een telefonische reservatie.

MILIEU

Niet op zoek naar het medisch labo? Hier vind je het startpunt voor alle info over milieuanalysen.

LABO MEDISCHE BIOLOGIE 

Schouteerpark 15

9070 Destelbergen

medisch@laboiliano.be

LABO ILIANO (Milieu)

Schouteerpark 15

9070 Destelbergen

info@laboiliano.be

© Copyright 2017 Labo Medische Biologie & Labo Iliano.

Disclaimer.